ထုတ္ပိုးမွု 1,5,20,25,209 Litre

APPROVALS

 • API : CI-4, CH-4, CG-4 ,CF,SL
 • ACEA : E7,E5,E3
 • GLOBAL : DHD-1
 • CATERPILLAR : ECF-2, ECF-1-A
 • CUMMINS : CES 200078, 77,76,75,72,71
 • DDC : 93K215
 • DEUTZ : DQC III-10
 • MACK: EO-M,EO-M+
 • MAN: M3275-1
 • MB APPROVAL : 228.3
 • MTU : CATEGORY 2
 • RENAULT TRUCKS : RLD-2
 • VOLVO : VDS-3
 • MB : 229.5
 • BMW :LL-01
 • PORSCHE : A40
 • FIAT : 9.55535.Z2
 • RENAULT : RN 0700/0710